langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » dochód przed odliczeniem odsetek i podatków

Dochód przed odliczeniem odsetek i podatków po angielsku

dochód przed odliczeniem odsetek i podatków: earnings before deducting interest and taxes Szukaj w Google

"earnings before deducting interest and taxes" to także:

- zysk operacyjny
- EBIT

Inne:

Ze słowem "before":

płatne gotówką przed wysłaniem cash before shipment

Ze słowem "interest":

pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan
z załączonym kuponem odsetkowym with interest coupon attached
odsetki należne interest receivable
odsetki do zapłacenia interest payable
bieżąca stopa procentowa current interest rate

Ze słowem "and":

sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania sale and leaseback
ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] it is important to differentiate between [sth] and [sth]
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
lewa strona left-hand side
prawa strona right-hand side

Ze słowem "taxes":

płacić najwyższe podatki pay highest taxes

Ze słowem "przed":

wyprzedaż aktywów nabytej spółki asset stripping
poprzedni prior
sprzedaż po koszcie sell at cost
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
rentowność sprzedaży brutto return on sales
rentowność sprzedaży netto net profit margin
koszt wyrobów sprzedanych cost of goods sold
rozbicie [sprzedaży] na [regiony] [sales] breakdown by [region]
  Langol.pl