langol.pl » Biznes » Rachunkowość » dochód niepodlegający opodatkowaniu

Dochód niepodlegający opodatkowaniu po angielsku

dochód niepodlegający opodatkowaniu: non-taxable income Szukaj w Google

Inne:

nie podlegający opodatkowaniu non-taxable

Ze słowem "income":

rachunek strat i zysków income statement (US)
dochód netto net income
zysk nieoperacyjny non-operating income
przychody do otrzymania accrued income
dochody przyszłych okresów deferred income
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
rachunek zysków i strat income statement

Ze słowem "opodatkowaniu":

zysk po opodatkowaniu after-tax profit
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
  Langol.pl