langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » dochód netto

Dochód netto po angielsku

dochód netto: net yield Szukaj w Google
a także:
- net income
- disposable income

Inne:

Ze słowem "net":

wartość aktywów netto net asset value
przepływ środków pieniężnych netto net cash flow

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield
luka rentowności yield gap
  Langol.pl