langol.pl » Biznes » Rachunkowość » dochód netto

Dochód netto po angielsku

dochód netto: net income Szukaj w Google
a także:
- disposable income
- net yield

Inne:

zysk nieoperacyjny non-operating income
aktywa i pasywa assets and liabilities
przychody ze sprzedaży sales revenue

Ze słowem "net":

zysk netto net profit
zysk netto after-tax profit
wartość netto spółki company`s net worth
strata netto net loss
wartość zrealizowana netto net realizable value
marża netto net margin
aktywa netto net assets
majątek netto net assets

Ze słowem "income":

rachunek strat i zysków income statement (US)
przychody do otrzymania accrued income
dochody przyszłych okresów deferred income
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
rachunek zysków i strat income statement
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income
  Langol.pl