langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dochód narodowy

Dochód narodowy po angielsku

dochód narodowy: national income Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "national":

produkt narodowy brutto gross national product
produkt narodowy netto net national product
produkcja krajowa national output
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
dług publiczny national debt
zadłużenie publiczne national debt
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order

Ze słowem "income":

polityka kontroli dochodów incomes policy
  Langol.pl