langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » doceniać [czyjąś] pomoc

Doceniać [czyjąś] pomoc po angielsku

doceniać [czyjąś] pomoc: appreciate [sb's] help Szukaj w Google

Inne:

doceniać appreciate

Ze słowem "appreciate":

rozumieć appreciate
uświadamiać sobie appreciate

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "help":

zwrócić się do [kogoś] o pomoc contact [sb] for help

Ze słowem "pomoc":

być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
  Langol.pl