langol.pl » Biznes » Zarządzanie » dobrze przemyślane [coś]

Dobrze przemyślane [coś] po angielsku

dobrze przemyślane [coś]: well thought out [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "well":

menedżer z dobrymi intencjami well-intentioned manager

Ze słowem "out":

wykup firmy przez pracowników management employees buyout
wykup menedżerski management buyout
wypracować wspólną strategię work out a common strategy
  Langol.pl