langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » dobrowolny kodeks handlowy

Dobrowolny kodeks handlowy po angielsku

dobrowolny kodeks handlowy: voluntary code of trading practices Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "voluntary":

dobrowolny kodeks postępowania voluntary code

Ze słowem "code":

kodeks postępowania code of practice

Ze słowem "trading":

uczciwa konkurencja fair trading
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
nieuczciwa konkurencja unfair trading
strony umowy handlowej parties to a trading agreement

Ze słowem "practices":

stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
  Langol.pl