langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dobrowolne ograniczenie eksportu

Dobrowolne ograniczenie eksportu po angielsku

dobrowolne ograniczenie eksportu: voluntary export restraint Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "export":

eksport produktów przemysłowych exports of manufacures
eksportowy export
rynek eksportowy export market

Ze słowem "ograniczenie":

ograniczenie podaży squeeze
  Langol.pl