langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dobra społeczne

Dobra społeczne po angielsku

dobra społeczne: merit goods Szukaj w Google

"merit goods" to także:

- dobra publiczne

Inne:

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji producer goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods

Ze słowem "dobra":

dobra koniunktura prosperity
  Langol.pl