langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dobra publiczne

Dobra publiczne po angielsku

dobra publiczne: merit goods Szukaj w Google
a także:
- public goods

"merit goods" to także:

- dobra społeczne

Inne:

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji producer goods
towary trwałego użytku durable goods

Ze słowem "dobra":

dobra koniunktura prosperity

Ze słowem "publiczne":

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej utility company
zadłużenie publiczne national debt
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego public sector borrowing requirement
  Langol.pl