langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne po angielsku

dobra produkcyjne: producer goods Szukaj w Google

"producer goods" to także:

- dobra pośrednie
- środki produkcji

Inne:

Ze słowem "producer":

producent producer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods

Ze słowem "dobra":

dobra koniunktura prosperity
  Langol.pl