langol.pl » Biznes » Rachunkowość » dobra inwestycyjne

Dobra inwestycyjne po angielsku

dobra inwestycyjne: capital goods Szukaj w Google

"capital goods" to także:

- środki produkcji
- kapitałowe dobra inwestycyjne

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "goods":

zapasy półproduktów semi-finished goods inventories
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl