langol.pl » Ogólne » Ogólne » dobra forma

Dobra forma po angielsku

dobra forma: good shape Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "good":

produkty goods
sklep sportowy sporting goods store
wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś] get into the good habit of [sth]

Ze słowem "forma":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
formalista jobsworth
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
czysta forma [czegoś] pure form of [sth]
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
nieścisłość informacji inaccuracy of information
  Langol.pl