langol.pl » Biznes » Handel » do zapłaty

Do zapłaty po angielsku

do zapłaty: due for payment Szukaj w Google

Inne:

ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
wezwanie do zapłaty late payment notice
monit late payment notice
płatność payment
rozliczenie faktury settlement of the invoice
monit dunning letter
wezwanie do zapłaty dunning letter

Ze słowem "due":

z powodu [czegoś] due to [sth]
spowodowany [czymś] due to [sth]
zaległy overdue
opóźniony overdue
przeterminowany overdue
zaległy past due
opóźniony past due
przeterminowany past due

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
zapłata payment
dokonać płatności effect payment
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl