langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » do kwoty [x]

Do kwoty [x] po angielsku

do kwoty [x]: up to the amount of [x] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "amount":

zaległa kwota outstanding amount
nadmierna ilość [czegoś] excessive amount of [sth]
niewielka ilość [czegoś] minute amount of [sth]
  Langol.pl