langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » do [kogoś]

Do [kogoś] po angielsku

do [kogoś]: for the attention of [sb] Szukaj w Google
a także:
- to the attention of [sb]

"for the attention of [sb]" to także:

- do wiadomości [kogoś]

Inne:

dodatkowa informacja additional information
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]

Ze słowem "attention":

do wiadomości [kogoś] to the attention of [sb]
zwracać uwagę na [coś] draw attention to [sth]
  Langol.pl