langol.pl » Biznes » Bankowość » dłużny papier wartościowy

Dłużny papier wartościowy po angielsku

dłużny papier wartościowy: bond certificate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bond":

emisja obligacji bond issue
posiadacz obligacji bond holder

Ze słowem "certificate":

certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
certyfikat depozytowy deposit certificate

Ze słowem "dłużny":

krótkoterminowy papier dłużny commercial paper

Ze słowem "papier":

pieniądz papierowy paper money
rynek papierów wartościowych stock market
indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
krach na giełdzie papierów wartościowych crash on the Stock Exchange
  Langol.pl