langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dług publiczny

Dług publiczny po angielsku

dług publiczny: national debt Szukaj w Google

"national debt" to także:

- zadłużenie publiczne

Inne:

Ze słowem "national":

produkt narodowy brutto gross national product
produkt narodowy netto net national product
produkcja krajowa national output
dochód narodowy national income
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order

Ze słowem "debt":

obsługa zadłużenia debt service
obsługa długu debt service
kryzys zadłużeniowy debt crisis
umażać dług cancel a debt
obsługiwać zadłużenie service a debt

Ze słowem "publiczny":

oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit
finansowany ze środków publicznych government-funded
  Langol.pl