langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dla jasności

Dla jasności po angielsku

dla jasności: for sake of clarity Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "dla":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
dla twojej informacji for your information
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wyjaśnić dlaczego [coś się zdarzyło] explain why [sth happenned]
portal dla dźwigów gantry for cranes
wyrzutnia [dla rakiet] gantry [for rockets]
  Langol.pl