langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » diagram słupkowy

Diagram słupkowy po angielsku

diagram słupkowy: bar graph Szukaj w Google
a także:
- bar chart

"bar graph" to także:

- wykres słupkowy

Inne:

Ze słowem "bar":

wykres słupkowy bar chart
bariery wejścia entry barriers

Ze słowem "graph":

demograficzny demographic
badania demograficzne demographic survey
wykres graph
projektant grafiki graphic designer

Ze słowem "diagram":

diagram diagram
diagram kołowy pie chart
  Langol.pl