langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » diagram słupkowy

Diagram słupkowy po angielsku

diagram słupkowy: bar chart Szukaj w Google
a także:
- bar graph

"bar chart" to także:

- wykres słupkowy
- wykres kolumnowy

Inne:

Ze słowem "bar":

wykres słupkowy bar graph
bariery wejścia entry barriers

Ze słowem "chart":

wykres kołowy pie chart
diagram kołowy pie chart
każda część składowa tego wykresu kołowego each constituent part of this pie chart
układ cen na wykresie array of prices on the chart

Ze słowem "diagram":

diagram diagram
  Langol.pl