langol.pl » Biznes » Bankowość » depozyt na żądanie

Depozyt na żądanie po angielsku

depozyt na żądanie: sight deposit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sight":

trata płatna za okazaniem sight draft
wypłacane za okazaniem payable at sight
za okazaniem at sight
po pewnym czasie od okazania after sight
weksel na okaziciela sight bill
płatny za okazaniem payable at sight

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit
  Langol.pl