langol.pl » Biznes » Handel » deficyt bilansu handlowego

Deficyt bilansu handlowego po angielsku

deficyt bilansu handlowego: balance of trade deficit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "balance":

bilans handlowy trade balance
saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans przepływów kapitałowych balance of capital movements
bilans płatności balance of payments
bilans handlowy balance of trade
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
bilans balance
saldo balance

Ze słowem "trade":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
deficyt w handlu zagranicznym trade deficit
nadwyżka eksportowa trade surplus
handel wymienny barter trade
wymiana barterowa barter trade
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
reeksport entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
reeksport free-port trade
misja handlowa trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca outward trade mission
urzędnik handlowy trade official
prasa fachowa trade press
prasa branżowa trade press
referencje handlowe trade reference
rabat hurtowy trade discount
rabat towarowy trade discount
wymiana starego towaru na nowy z dopłatą trade-in
bariery w handlu barriers to trade
praktyki handlowe trade practices
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price
  Langol.pl