langol.pl » Biznes » Rachunkowość » debet i kredyt

Debet i kredyt po angielsku

debet i kredyt: debit and credit Szukaj w Google

Inne:

aktywa i pasywa assets and liabilities
sprawozdanie finansowe finacial statement
aktywa niematerialne intangible assets

Ze słowem "debit":

saldo debetowe debit balance
strona debetowa debit side

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
majątek firmy property, plant and equipment
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
kredyt handlowy trade credit
podatki i opłaty taxes and dues
rachunek zysków i strat profit and loss account
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment
kredyty niespłacone outstanding credits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
przychody i wydatki revenues and expenses
koszty i dochody costs and revenues
statut spółki memorandum of association

Ze słowem "credit":

kredyt kupiecki trade credit
strona kredytowa credit side
nota uznaniowa credit note
strata na udzielonych kredytach loss on credits
  Langol.pl