langol.pl » Biznes » Rachunkowość » data zapisu księgowego

Data zapisu księgowego po angielsku

data zapisu księgowego: entry date Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "entry":

zapis entry
jednostronny single-entry
dwustronny double-entry
wpis entry
zapis podwójny double entry

Ze słowem "date":

bilans skonsolidowany consolidated balance sheet
spłacony do określonego terminu paid by a certain date
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement
  Langol.pl