langol.pl » Biznes » Handel » data zamówienia

Data zamówienia po angielsku

data zamówienia: date of order Szukaj w Google

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
formularz zamówienia order form

Ze słowem "date":

termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
data rozliczenia settlement date
termin rozliczenia settlement date
termin wygaśnięcia umowy date of expiry
data otrzymania date of receipt

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zamówienie order
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
na zamówienie to order
transgraniczny cross-border
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]
blankiet zamówienia order form
zamawiać order
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
przygotować zamówiony towar make up an order
wykonać zlecenie make up an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
wzdłuż granicy along a border
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
realizacja zamówienia execution of an order
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
potwierdzać zamówienie confirm an order
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value
  Langol.pl