langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » data wymaganej płatności

Data wymaganej płatności po angielsku

data wymaganej płatności: due date for payment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "due":

we właściwym czasie in due course
zgodnie z procedurą in due course

Ze słowem "date":

unieważniać [coś] invalidate [sth]
anulować [coś] invalidate [sth]
[jakieś wydarzenie] jest ustalone na [jakąś datę] [some event] is set for [some date]
kara konwencjonalna liquidated damages
data pakowania date marking
data pakowania packing date

Ze słowem "payment":

żądanie zapłaty request for payment
mieć zaległości płatnicze be in arrears with payments
zalegać z płatnościami be in default with payments
  Langol.pl