langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » data wejścia [czegoś] w życie

Data wejścia [czegoś] w życie po angielsku

data wejścia [czegoś] w życie: date of entry into force of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "date":

dogodzić [komuś] accommodate [sb]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
pójść [komuś] na rękę accommodate [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
data opublikowania date of the publication
z tą datą on that date
data urodzin date of birth

Ze słowem "entry":

wejście [czegoś] w życie entry into force of [sth]
po wejściu [czegoś] w życie upon entry into force of [sth]

Ze słowem "into":

nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
ubrać coś w słowa put [sth] into words

Ze słowem "force":

zmuszony forced
obowiązujący in force
  Langol.pl