langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » data pakowania

Data pakowania po angielsku

data pakowania: date marking Szukaj w Google
a także:
- packing date

Inne:

Ze słowem "date":

unieważniać [coś] invalidate [sth]
anulować [coś] invalidate [sth]
[jakieś wydarzenie] jest ustalone na [jakąś datę] [some event] is set for [some date]
data wymaganej płatności due date for payment
kara konwencjonalna liquidated damages
  Langol.pl