langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » data opublikowania

Data opublikowania po angielsku

data opublikowania: date of the publication Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "date":

dogodzić [komuś] accommodate [sb]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
pójść [komuś] na rękę accommodate [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
data wejścia [czegoś] w życie date of entry into force of [sth]
z tą datą on that date
data urodzin date of birth
  Langol.pl