langol.pl » Nauki » Statystyka » dane w skali ilorazowej

Dane w skali ilorazowej po angielsku

dane w skali ilorazowej: ratio scale data Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ratio":

skala ilorazowa ratio scale

Ze słowem "scale":

skala nominalna nominal scale
skala porządkowa ordinal scale
skala przedziałowa interval scale
skala interwałowa interval scale

Ze słowem "data":

analiza danych jednej zmiennej univariate data analysis
dane posortowane po [czymś] data in [sth] order
wartości posortowane po [rozmiarze] data in [size] order
zbierać dane o [czymś] collect data on [sth]
gromadzić dane o [czymś] collect data on [sth]
dane są ciągłe data is continuous
dane są dyskretne data is discrete
dane nominalne nominal data
dane porządkowe ordinal data
dane przedziałowe interval data
wypaczać interpretację danych distort the interpretation of data
dane pierwotne primary data
dane wtórne secondary data
dane rozłożone normalnie normally distributed data
sortować dane sort data
kategoryzować dane categorise data
nadawać danym priorytety prioritise data
priorytetyzować dane prioritise data
  Langol.pl