langol.pl » Nauki » Statystyka » dane nominalne

Dane nominalne po angielsku

dane nominalne: nominal data Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "nominal":

skala nominalna nominal scale

Ze słowem "data":

analiza danych jednej zmiennej univariate data analysis
dane posortowane po [czymś] data in [sth] order
wartości posortowane po [rozmiarze] data in [size] order
zbierać dane o [czymś] collect data on [sth]
gromadzić dane o [czymś] collect data on [sth]
dane są ciągłe data is continuous
dane są dyskretne data is discrete
dane porządkowe ordinal data
dane przedziałowe interval data
dane w skali ilorazowej ratio scale data
wypaczać interpretację danych distort the interpretation of data
dane pierwotne primary data
dane wtórne secondary data
dane rozłożone normalnie normally distributed data
sortować dane sort data
kategoryzować dane categorise data
nadawać danym priorytety prioritise data
priorytetyzować dane prioritise data
  Langol.pl