langol.pl » Ogólne » Ogólne » czysta forma [czegoś]

Czysta forma [czegoś] po angielsku

czysta forma [czegoś]: pure form of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "form":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
formalista jobsworth
dobra forma good shape
utworzyć form
prosty geometrycznie kształt clear geometric form
wyniki ekonomiczne economic performance
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
termin oficjalny formal expression
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
nieścisłość informacji inaccuracy of information
niniejszym informujemy this is to inform you

Ze słowem "czysta":

czysta kartka papieru blank sheet of paper
  Langol.pl