langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » czynsz dzierżawny w wysokości [x] rocznie

Czynsz dzierżawny w wysokości [x] rocznie po angielsku

czynsz dzierżawny w wysokości [x] rocznie: ground rent of [x] per annum Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ground":

powód grounds
podstawa grounds
przyczyna grounds
oddalić powództwo z powodu braku dowodów reject a suit on grounds of insufficient evidence

Ze słowem "rent":

uprzywilejowany preferential
uprzywilejowany wierzyciel preferential creditor
symboliczna kwota czynszu peppercorn rent
  Langol.pl