langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » czynniki produkcji

Czynniki produkcji po angielsku

czynniki produkcji: factors of production Szukaj w Google
a także:
- production factors

Inne:

Ze słowem "production":

produkcja production
produkcja masowa mass production
czynnik produkcji factor of production

Ze słowem "produkcji":

czynnik produkcji input
wartość produkcji przemysłowej industrial output
środki produkcji capital goods
środki produkcji producer goods
mobilność czynników produkcji factor mobility
  Langol.pl