langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » czynnik produkcji

Czynnik produkcji po angielsku

czynnik produkcji: factor of production Szukaj w Google
a także:
- input

Inne:

Ze słowem "factor":

mobilność czynników produkcji factor mobility
czynniki produkcji factors of production

Ze słowem "production":

produkcja production
produkcja masowa mass production

Ze słowem "czynnik":

współczynnik pracujących do emerytów ratio of workers to retirees

Ze słowem "produkcji":

wartość produkcji przemysłowej industrial output
środki produkcji capital goods
środki produkcji producer goods
  Langol.pl