langol.pl » Ogólne » Idiomy » czy ten interes się opłaci?

Czy ten interes się opłaci? po angielsku

czy ten interes się opłaci?: will the business pay? Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "czy":

liczyć się z czymś take something into account
płaszczyć się przed [kimś] lick [someone's] boots
nie wiedzieć nic o [czymś] know zilch about [sth]
samowolnie rządzić się [czymś|kimś] ride roughshod over [sth|sb]
jedna jaskółka wiosny nie czyni one swallow doesn't make a spring

Ze słowem "interes":

brak zainteresowania short shrift
  Langol.pl