langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » człowiek od reklamy

Człowiek od reklamy po angielsku

człowiek od reklamy: adman Szukaj w Google

Inne:

specjalista do spraw reklamy advertising man

Ze słowem "reklamy":

układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
tekst główny reklamy body copy
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
osoba zakupująca reklamy media buyer
skuteczność reklamy promotional effectiveness
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl