langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » członek zarządu bez kompetencji wykonawczych

Członek zarządu bez kompetencji wykonawczych po angielsku

członek zarządu bez kompetencji wykonawczych: non-executive director Szukaj w Google

"non-executive director" to także:

- nieetatowy członek zarządu

Inne:

członek zarządu officer

Ze słowem "director":

zarząd board of directors
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor director (GB)
wiceprezes director (GB)
menedżer director (US)
dyrektor director (US)
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)

Ze słowem "bez":

bezpośredni hands-on
w beznadziei in the doldrums
naruszenie zasad bezpieczeństwa safety violations
uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów obtain benefit for no cost
ratować [coś] przed niebezpieczeństwem save [sth] from danger
  Langol.pl