langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » czeki wystawione

Czeki wystawione po angielsku

czeki wystawione: checks issued Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "checks":

wystawiać czeki issue checks

Ze słowem "issued":

emitowany przez [kogoś] issued by [sb]

Ze słowem "czeki":

spełniać oczekiwania fulfil expectations
oczekiwanie expectation
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oczekiwać expect
oczekiwać await
oczekiwać na [coś] z niecierpliwością looking forward to [sth]
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
oczekiwać na [coś] look forward to [sth]
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
  Langol.pl