langol.pl » Ogólne » Ogólne » czekać w kolejce do kasy

Czekać w kolejce do kasy po angielsku

czekać w kolejce do kasy: wait in the checkout line Szukaj w Google

Inne:

czekać w kolejce wait in line
kolejka do kasy checkout line

Ze słowem "wait":

długo oczekiwany long-awaited

Ze słowem "line":

spadać be in decline
chylić się ku upadkowi be in decline
trafić na nagłówki make the headlines
opaść decline
zmniejszyć się decline
termin deadline
posadzić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
postawić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
być na równi z [czymś] be in line with [sth]
żyć poniżej mimimum egzystencji live below the breadline
praca dodatkowa sideline
operator naziemnej sieci telefonicznej landline operator
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
odmówić komentarza decline to comment
zabity podczas służby killed in the line of duty
podpis artykułu by-line
dotrzymanie terminu jest zagrożone meeting the deadline is jeopardised
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
określić delineate
wystąpić przed szereg step out of line
nadawać [czemuś] opływowe kształty streamline [sth]
  Langol.pl