langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » czekać na dalsze instrukcje

Czekać na dalsze instrukcje po angielsku

czekać na dalsze instrukcje: await further instruction Szukaj w Google

Inne:

będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]

Ze słowem "await":

oczekiwać await
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply

Ze słowem "further":

nawiązując do [czegoś] further to [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
  Langol.pl