langol.pl » Biznes » Bankowość » czek na okaziciela

Czek na okaziciela po angielsku

czek na okaziciela: bearer cheque Szukaj w Google

Inne:

weksel na okaziciela sight bill

Ze słowem "bearer":

płatne na okaziciela payable to bearer

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
wypisać czek write a check
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates

Ze słowem "okaziciela":

weksel na okaziciela bill on demand
  Langol.pl