langol.pl » Biznes » Bankowość » czek in blanco

Czek in blanco po angielsku

czek in blanco: blank cheque Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "blank":

in blanco blank
czysty blank
niewypełniony blank
indos in blanco blank endorsement

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
wypisać czek write a check
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
  Langol.pl