langol.pl » Biznes » Bankowość » czek bez pokrycia

Czek bez pokrycia po angielsku

czek bez pokrycia: bounced cheque Szukaj w Google
a także:
- uncovered cheque

Inne:

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
wypisać czek write a check
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates

Ze słowem "bez":

być bez pokrycia bounce
bez odsetek interest-free
bez prawa regresu without recourse
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "pokrycia":

nie mieć pokrycia bounce
  Langol.pl