langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » czasopismo fachowe

Czasopismo fachowe po angielsku

czasopismo fachowe: trade journal Szukaj w Google

"trade journal" to także:

- czasopismo branżowe

Inne:

Ze słowem "trade":

targi trade fair
tereny targowe trade fair grounds
tereny targowe trade fair site
targi trade fair site
gość targowy trade visitor
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
goście targowi trade audience
nabywca trade buyer
targi trade fair
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
targi handlowe trade fair
znak firmowy trademark

Ze słowem "czasopismo":

własne czasopismo house magazine
  Langol.pl