langol.pl » Biznes » Proces produkcji » czas produkcji

Czas produkcji po angielsku

czas produkcji: manufacturing time Szukaj w Google
a także:
- production time

Inne:

Ze słowem "manufacturing":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "time":

okres przestoju downtime
okres wyłączenia downtime
badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study

Ze słowem "czas":

pomiar czasu pracy work measurement

Ze słowem "produkcji":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
środki produkcji means of production
linia produkcji ciągłej continuous processing line
koszty produkcji costs of production
stały wzrost produkcji sustained growth of output
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
koszt produkcji production cost
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
ceny produkcji production prices
  Langol.pl