langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem

Czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem po angielsku

czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem: lead time for [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "time":

w możliwie najkrótszym czasie in the shortest possible time
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
będzie dużo czasu na [coś] na końcu there will be plenty of time for [sth] at the end
brakuje mi czasu I'm short of time

Ze słowem "czas":

adres tymczasowy temporary address
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
we właściwym czasie in due course

Ze słowem "przed":

przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] an extension
przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] a longer period of payment
przedsięwzięcie venture
przede wszystkim [coś] first of all [sth]
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts
przedstawić się introduce oneself
  Langol.pl