langol.pl » Biznes » Proces produkcji » cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny po angielsku

cykl produkcyjny: process cycle Szukaj w Google
a także:
- production run
- production cycle

Inne:

proces produkcji production process

Ze słowem "process":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
przeanalizować elementy procesu break down a process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
planowanie procesów process planning
proces ciągły continuous process
proces montażu assembly process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "produkcyjny":

elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład produkcyjny factory
nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
potencjał produkcyjny production potential
pracownik produkcyjny production worker
produkcyjny productive
  Langol.pl